Згідно з МКХ-10, усі види залежності від психоактивних речовин (ПАР) кодуються в рамках діагностичного модуля F10 - F19, що об'єднує «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин». Цей розділ включає досить різноманітні психічні розлади, тяжкість яких помітно варіює (від неускладненого сп'яніння та вживання зі шкідливими наслідками до виражених психотичних розладів і деменції), але при цьому всі вони можуть бути пояснені вживанням однієї чи декількох психоактивних речовин.

З неофрейдистської точки зору, головний мотив аддиктивної поведінки полягає у домінуючому в нашу епоху культі споживання, бажанні споживати щастя, як товар. Певну роль у поширенні наркотиків відіграють і міфи стосовно їх впливу, які поширюються у суспільстві. Так, близько 20 % підлітків помилково вірять у те, що наркотики стимулюють творчі здібності.

Є наукові дослідження, які певним чином пов’язують мотивацію вживання з акцентуаціями характеру.

Особи нестійкого типу, як правило, просто шукають можливість розважитись. Гіпертимів та істероїдів приваблює неординарність подій та можливість завоювати престиж у компанії. Шизоїду важливо заглушити внутрішні переживаня, полегшити контакт з однолітками та стимулювати аутистичні фантазії, а емоційно-лабільна особистість шукає релаксації і можливості "забутись", втекти від труднощів.

Головна група ризику – це молодь, тому більшість профілактичних заходів в нашій державі спрямовані саме на цю специфічну групу. Найменше що може зробити у цьому напрямку кожен – більше спілкуватися із членами своєї родини, прислухатися до їхніх проблем та переживань.


Деякі основні речі, які варто знати про наркоманію:

- Основною мішенню наркотичних речовин – є центральна нервова система людини

- Наркоманія не лікується, основна мета проведених заходів – збільшити ремісію.

- Застосовувані в спеціалізованих клініках методики дійові лише при активній позиції самого хворого.

- Стосунки співзалежності ускладнюють одужання.

Варто пам’ятати, що людина не народжується наркоманом. Не всі люди алкоголіки і наркомани, але всі алкоголіки і наркомани – люди! Подолання залежності потребує комплексних втручань та багатопрофільної допомоги.